Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

                 Administratíva a komunikácia

ADK a Šablóny

Ciele predmetu ADK (administratíva a korešpondencia):

 

 Užitoč linky: 

Slovenské slovníky, Ťaháky zo slovenčiny - TASR

Jazykové nedostatky v legislatívnych textoch - Ministerstvo kultúry SR

Nevhodné slová v úradných dokumentoch - Ministerstvo kultúry SR

Slovník slovenského jazyka - elektronický lexikón SJ

Jazykové okienko Ministretstva kultúry SR

Jazykové okienko SŠ učiteľa  - správne a nesprávne výrazy

Milujeme slovenčinu - 70 slovenských slov a spojení, ktoré (možno) používate nesprávne

Š a b l ó n y
najpoužívanejších listov podľa slovenskej technickej normy
STN 01 6910 - Pravidlá písania a
úpravy písomností

 Šablóna Obchodný list.dot Šablóna Súkromný list.dot Šablóna Obchodný ANJ.dot Šablóna Obchodný NEJ.dot Šablóna Osobný list.dot Šablóna Životopis študenta.dot Šablóna Faktúra.xlt Šablóna Dodací list.xlt   Práca záverečná projekt 

 

 

 

 

 

TABUĽKY

1.  2.  3. 

PDF zadanie pre tabuľky - vzor.pdf [80 KB]
TOPlist